Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczanie nieruchomości ma na celu ustanowienie przebiegu granicy między dwiema nieruchomościami za pomocą geodezyjnego określenia położenia punktów granicznych oraz ich stabilizacji. Proces ten przeprowadza się w przypadku sporu o przebieg granicy między nieruchomościami. W zakresie naszych obowiązków leży ustalenie granic, biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy oraz inne dokumenty. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły

Sporządzamy dokumenty do celów prawnych

W zakresie naszej oferty możesz znaleźć również sporządzanie odpowiednich dokumentacji do celów prawnych związanych z podziałami oraz rozgraniczeniem nieruchomości. Czynności ustalenia przebiegu granic podejmuje się geodeta upoważniony przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do przyjęcia ugody. Ma ona moc ugody sądowej. Zajmujemy się również odnawianiem granic nieruchomości w przypadku, gdy zostały one już wcześniej ustalone. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 

żółty przyrząd do pomiarów geodezyjnych