Pomiary terenowe, wytyczanie budynków

Tyczenie budynków jest jedną z podstawowych czynności pomiarowych wykonywanych przez geodetów. Jest ono realizowane na samym początku budowy. Czynności pomiarowe mają na celu wskazanie w terenie punktów o założonym położeniu oraz stabilizacji tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. W zakresie naszych usług znajdziesz kilka metod tyczenia budynków. Zapraszamy do kontaktu i do zadawania pytań.

 

Mężczyzna z przyrządem pomiarowym na barku