Pomiary wykonawcze i inżynierskie

Nasza oferta jest bardzo rozbudowana, a jedną z usług, którą realizujemy jest wykonywanie fachowych pomiarów powykonawczych i inżynierskich. W swojej działalność korzystamy z nowoczesnych technologii geodezyjnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić pomiary na najwyższym poziomie. Używamy takich sprzętów, jak niwelator czy tachimetr. Otrzymane w ten sposób pomiary pozwalają na stworzenie dokładnej ewidencji gruntów i budynków. W zakresie naszych usług leży pełen zakres pomiarów powykonawczych – budynków, wraz z elementami zagospodarowania terenu i przyłączami; sieci elektroenergetycznych, wodnych i kanalizacyjnych, a także innych obiektów budowlanych.

Jak działamy?

Do naszych obowiązków zalicza się rejestracja pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozyskanie materiałów niezbędnych do wykonania mapy. Następnie przeprowadzamy fachowe pomiary na miejscu oraz opracowujemy mapę z inwentaryzacji powykonawczej. Po pozytywnej kontroli, przekazujemy zleceniodawcy gotową mapę oraz szkice z pomiaru powykonawczego. Zapraszamy do współpracy.

 

Mężczyzna rozmawiający przez krótkofalówkę