Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków

Pomiary odkształceń oraz przemieszczeń budynku są wykonywane po to, by sprawdzić zgodność norm budowlanych i konstrukcyjnych budynku, a także wykonać okresowe badania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. W naszej szerokiej ofercie znajdziesz cykliczne pomiary położenia identyfikowanych punktów, które są rozmieszczone na obiekcie i trwale z nim związane. Nasze działania pozwalają stwierdzić czy ewentualne zmiany położenia są dopuszczalne, czy świadczą o procesie destrukcji.

 

Teren budowy