Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

W zakresie naszych usług leży sporządzanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych terenu. Mają one na celu określenie wysokości mierzonych obiektów. Powstała mapa przedstawia zmiany sytuacyjne oraz wysokościowe, do jakich doszło na badanym gruncie. Pomiary te są kluczowe dla każdej inwestycji i najczęściej są wykonywane na jej samym początku. Gwarantujemy wykonanie dokładnych pomiarów oraz fachowe doradztwo.

 

Przyrząd pomiarowy w budynku